Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

2110 63b7 390

"a po udanych zakupach w domu włączyć ‘oglądarkę’ i obejrzeć np. teleexpress extra (…)."

January 26 2015

2111 47ee 390

"rzeczywiście, to absolutna nowość - w dodatku niedrogo."

January 25 2015

2112 8cf9 390

"dla mieszkańców krakowa przyszłość to żadna tajemnica - wystarczy, że wsiądą do miejskiego autobusu i podroż odbędą także w czasie."

January 24 2015

7468 14ff 390

"to na pewno najdłużej czynny sekretariat w polsce."

January 23 2015

7470 b877 390

"z czekaniem nie mają problemu uczniowie z białostockiej bursy, zwłaszcza jeśli są głodni; wystarczy, że przyjdą na śniadanie - dostaną i obiad i kolacje - no ale ciekawe co dostaną kiedy przyjdą na obiad albo na kolacje."

January 22 2015

7471 1274 390

”(…) w plomocji.”

January 21 2015

7472 d503 390

"fajny pomysł, ale boje się że się nie uda."

January 20 2015

2418 0780 390

"podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale ten sklep zadaje kłam tym twierdzeniom (…)."

January 19 2015

2421 314f 390

"a więc zapamiętajmy: ‘specjalizant’ - nie specjalista, nie solenizant tylko ‘specjalizant’."

January 18 2015

2423 df10 390

"podobno od ‘zewnącz’ też można."

January 16 2015

2426 0125 390

"ciekawe z czym jest zwykła - no miejmy nadzieję, że jednak z kapustą."

January 15 2015

6376 ad25 390

"ale: jak wewnątrz jest świeżo to też można."

January 14 2015

6377 5a0c 390

“‘cieszy nas, że wielu to obchodzi.”

January 13 2015

6378 e99c 390

”(…) i uważam, że jest to ponadczasowe a wręcz filozoficzne podejście do kwestii czasu.”

January 12 2015

6379 3ee6 390

"no, ciekawe w kogo się wcielała."

January 11 2015

6380 b6e0 390

"niektórzy twierdzą, że jednak w czwartek 12 lutego a jak będzie - zobaczymy."

January 10 2015

9347 8735 390

"naprawdę dawno nie widziałem takiej megapromocji."

January 09 2015

9352 1fd6 390

"no to my też ‘serdecznię’ zapraszamy na jutrzejszy teleexpress (…)"

January 08 2015

4499 a0a4 390

"no, chyba nie chciałbym jednak żeby mi ktoś przez wiele lat składał szafkę - tym bardziej demento-, demontował."

January 05 2015

4035 4a6d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl